Bir firmanın logo seçimi, firmanın kendi duruşu, markasını nerede konumlandırdığı ve stratejik mantalitesi ile ilgili olarak dizayn edilmelidir. Firma, logosunu seçerken profesyonel bir logo tasarımcısı ile çalışmalı, hedeflerini ve gitmek istediği noktayı çok net biçimde bu profesyonel tasarımcıya aktarmalıdır. Ortaya çıkan logo, firmayı en iyi şekilde tamamlamalı, hedef kitle nazarında da firmanın beklentileri ile aynı algıyı oluşturmalıdır.

Logo seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • Logo, firmanın kendisini anlatabileceği bir yapıda, kurumsallaşma adına atılan ilk adım olmalıdır.
  • Göze hoş gelen bir tasarıma sahip olmalıdır.
  • Renklerde de firmaya uygun hareket edilmeli, renk seçiminde gözü yormayacak renklere öncelik verilmelidir.
  • Basitlik her şeyden önce gelmelidir.
  • Karmaşık sayı ve harflerden kaçınılmalı, dışarıdan bakan bir göz için mümkün olduğunca kolay anlaşılabilir olunmalıdır.

Kurumsal kimliğin firma için önemi nedir?

Bir firma her şeyden önce kurumsallaşma adına kendi kurumsal kimliğini oluşturmalı ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmelidir. Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram ise, firmanın dışarıdan bakıldığında nasıl göründüğü ve nasıl bir algı yarattığı ile ilgili çalışmaların bütünüdür. Bir firmanın kurumsal kimlik çalışmasını oluşturan birçok enstrüman vardır. Bu enstrümanlar firmanın dışarıdan bakıldığında nasıl görüneceğini belirler ve firmanın oluşturacağı algıyı dizayn ederler. Buna bağlı olarak diyebiliriz ki, kurumsal kimlik bir firmanın karşıdan nasıl olarak görüneceğinin planlanması ve buna uygun enstrümanlar ile süslenmesi ve firmanın hedefleri doğrultusunda dizayn edilmesi anlamını taşımaktadır. Kurumsal kimliğin bir firma için ne anlama geldiğinden çok hedef kitle için nasıl bir algı yarattığı da önemlidir. Burada temel anlaşılması gereken nokta kurumsal kimlik oluşturma sürecinde algı yaratma sürecinde olunduğunun da unutulmamasıdır. Örneğin; firmanıza uygun bir logo tasarladınız, yine firmanıza uygun bir slogan seçip, firmanız için ihtiyaç duyulan malzemelerden de bir kurumsal kimlik süreci başlattınız. Bu kurumsal kimlik süreci sizin için ne ifade ediyor ise karşınızdaki hedef kitle ya da rakipleriniz nazarında da aynı etkiyi uyandırmalı, yarattığı algı bu yönde olmalıdır. Aksi takdirde oluşturduğunuz kurumsal kimliğiniz firmanızı tam olarak yansıtamayacak ve istenilen etkiyi de gösterememiş olacaktır.

Kurumsal kimlik oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?

  • Firma sistematiği yani bir başka deyişle firma yapısı ile benzer doğrultuda hareket edilmeli, kurumsal kimliği oluşturacak enstrümanlar bu nispette seçilmelidir.
  • Firmanın duruşu yani marka konumlandırmasında kendisini gördüğü yer ile kurumsal kimlik çalışmasını oluşturan enstrümanların söylemleri aynı doğrultuda olmalıdır. - Firmaya uygun bir logo seçilmelidir.
  • Firmaya uygun bir söylem geliştirilmelidir.
  • Firma hedef kitlesinin aklındaki algıyı firmanın istekleri doğrultusunda yönlendirebilecek bir çalışma gerçekleştirilmelidir.
  • Kurumsallaşma adına atılan ilk ve en önemli adımlardan bir tanesinin kurumsal kimlik oluşturmak olduğu unutulmamalıdır.

Diğer Yazılarımız

İçerik Pazarlamasında Başarının 5 Altın Kuralı

Online pazarlama dünyasının geldiği nokta göz önünde bulundurulursa, bu anlamda en dikkate değer ve önemli olgulardan birinin kuşkusuz bir biçimde İçerik (content) olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

E-ticaret Siteleri İçin Kurumsal Blog’un Önemi

Kurumsal Blog, bir firmanın hedef kitlesi ile buluştuğu, firmanın gidişatına dair anekdotlar verdiği, sektöründe olup, biten her türlü gelişmeyi duyurduğu, hedef kitlesinin hoşuna gidecek tarzda yayınlar yaptığı bir mecradır.

Neden Google AdWords Kullanmalı?

Öncelikle Google AdWords nedir, ne için kullanılır ondan bahsedelim.Sonrasında da neden kullanmamız gerektiğinden bize ne gibi faydaları olduğunu anlatarak devam edelim.